Ondersteuning:

Vervoer

Ondersteuning

Hulp bij vervoer

Het is mogelijk dat u zelf niet meer auto rijdt of fietst en met het openbaar vervoer kunt u niet op de plek van bestemming komen. Of u kunt door een beperking niet zelfstandig reizen. Dan zijn er verschillende mogelijkheden om toch mobiel te zijn:
 • Vrijwillige vervoersdienst
 • Wmo-taxi
 • Verder dan 25 kilometer reizen? Valys!

vervoer

Vrijwillige vervoersdienst

In de Fryske Marren zijn maar liefst drie vrijwillige vervoersdiensten actief. Door hiervan gebruik te maken, kunt u beter sociale contacten onderhouden, deelnemen aan activiteiten zoals cursussen en koffie-ontmoetingen en heel praktisch: naar de kapper, het ziekenhuis, de bibliotheek enzovoort.

De vrijwillige vervoersdienst is er voor:

 • ouderen en mensen met een lichte beperking (niet rolstoelgebonden)
 • die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer
 • die geen mogelijkheid hebben vervoer te regelen in de eigen omgeving via buren, kennissen, familie
 • die niet verder dan 25 kilometer vanaf het woonadres hoeven te reizen
 • die doordeweeks willen reizen.

Komt u niet in aanmerking voor de vrijwillige vervoersdienst, dan is er de Wmo-taxi / Valys.

Wat kost het?

Lokaal, in eigen dorp: € 1,50 per rit
Overige ritten: € 0,20 per kilometer, met een minimum van € 1,50 per rit.
Een rit is een enkele reis, van instappunt tot eindbestemming. Een medepassagier reist gratis mee. Eventueel parkeergeld is voor uw rekening.

Reserveren

Bel minstens een dag van tevoren met:

Regio Bereikbaar Telefoonnummer
Lemsterland 9.30 – 11.00 uur 0514 – 56 20 00
Gaasterlân-Sleat 9.30 – 10.30 uur 0514 – 69 47 00
Skarsterlân 9.00 – 10.30 uur 0513 – 41 85 20

Wmo-taxi

Kunt u door een beperking niet meer zelfstandig reizen met uw eigen auto, met het openbaar vervoer of met de vrijwillige vervoersdienst? En kunt u het niet zelf organiseren via bijvoorbeeld uw familie of sociale netwerk? Dan kunt u de Wmo-taxipas aanvragen. Neem hiervoor contact op met het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam beoordeelt of u ervoor in aanmerking komt.

Hoe werkt de Wmo-taxi?

 • Drie taxibedrijven verzorgen het Wmo-vervoer in De Fryske Marren. U kunt een van de drie rechtstreeks bellen als u een taxipas heeft.
 • De taxi brengt u van voordeur tot voordeur.
 • Wat sowieso meekan met de Wmo-taxi zijn handbagage, een rollator, een inklapbare rolstoel of een ander loophulpmiddel. Met een indicatie kunt u ook een rolstoel, scootmobiel en hulphond meenemen. U overlegt tevoren met de taxidienst wat u meeneemt, zodat ze daar rekening mee kunnen houden.
 • Uw eventuele begeleider reist gratis mee.
 • De Wmo-taxi rijdt zeven dagen per week van 7.00 tot 24.00 uur. De centrale is dan bereikbaar. De laatste vertrektijd is 24.00 uur.
 • De taxi kan langs verschillende adressen rijden om ook andere reizigers te bedienen. De reis duurt maximaal een kwartier langer dan de normale reistijd.
 • Het aantal kilometers dat u per jaar kunt reizen, heeft een limiet.
 • De Wmo-taxi is alleen bedoeld voor ritten tot 25 kilometer vanaf uw woonadres. Wilt u verder reizen, dan heeft u een Valys-pas nodig.

Wat kost de Wmo-taxi?

De Wmo-taxipas is gratis.
Een rit kost maximaal 19 cent per kilometer.

Reserveren

Taxi Witteveen 0515 – 411 414 wmo@taxiwitteveen.nl
De Vier Gewesten 0515 – 232 222 wmovervoer@taxivanderbles.nl
Taxicentrale Reidsma 0514 – 569 100 info@taxicentralereidsma.nl

Verder dan 25 kilometer reizen? Valys!

Wat heeft u nodig?

Voor vervoer buiten de regio – verder dan 25 kilometer van uw woonadres – heeft u een Valyspas nodig. Om met Valys te kunnen reizen, heeft u één van de volgende documenten nodig:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer
  (bijvoorbeeld een Wmo-taxipas);
 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of -scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
 • een OV-Begeleiderskaart;
 • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u een bovenstaand document niet heeft, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer is.

Aanvragen Valys

Op valys.nl kunt u een Valyspas aanvragen. Komt u er niet uit, vraag dan iemand in uw omgeving of neem contact op met het sociaal wijkteam.

Ik wil meer weten over…

540×440-px_0001_vergerenblik

Hulp in het huishouden

Heeft u vanwege ziekte of een beperking huishoudelijke hulp nodig?

vervoer

Vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden om toch mobiel.

financien

Financiën

Het is soms lastig om uit te vinden wat u kunt aanvragen.

540×440-px_0003_tel

Instanties

Er zijn vele instanties en organisaties die u kunnen helpen.

Typ hier het zoekwoord en druk op enter